M A R Z E N A  M A J C H E R..

                                                                                                                                                                                 K O M P O Z Y T O R K A 

PRZYBYSZ / KOMIX
 
animacja / Adam Rosołowski
muzyka i sound design / Marzena Majcher


Film animowany na podstawie
fragmentów komiksu
Shaun Tan

 Emisja filmu w programie
MAGAZYN KOMIX

reż. Mateusz Szlachtycz
 pasmo strefy alternatywnej

TVP Kultura  / 2009
A N I M A C J E

OPRAWA TVP KULTURA
SZECHEREZADA
PRZYBYSZ
DŁUŻY SIĘ DOŻY

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych