CHEMISTRY OF LOVE na sopran i kwartet smyczkowy - Marzeny Majcher. Kompozycja interdyscyplinarna, oscylujące na pograniczu muzyki i nauki. Inspiracją do powstania muzyki były substancje chemiczne, odpowiadające za stan zakochania. Kompozycja powstała w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wykonawcy: sopran - Małgorzata Kubala, NeoQuartet. CHEMISTRY OF LOVE została wydana  na płycie przez Requiem Records, Opus Series w 2019.

CHEMISTRY OF LOVE
for soprano and string quartet by Marzena Majcher. An interdisciplinary composition, oscillating on the borderline of music and science. The inspiration for creating music CHEMISTRY OF LOVE is the chemicals that are produced in the body of a person who is in love. Conductors:  soprano - Małgorzata Kubala, NeoQuartet. CHEMISTRY OF LOVE was released on CD by Requiem Records, Opus Series in 2019.
Part 2 / Phenylethylamine
Part 3 / Estratetraenol
Part 4 / Epinephrine
Part 6 / Endorphins

88 FRACTALS
for String Quartet and two female voices (2015)

wykonawcy / contractors
Małgorzata Kubala – sopran / soprano
Katarzyna Szymkowiak - mezzosopran / mezzo-soprano
Ignacy Walenciak – skrzypce I / violin I
Jan Romejko – skrzypce II / violin II
Aleksandra Hładyniuk – altówka / viola
Zuzanna Filipek – wiolonczela /cello
Andrzej Wojciechowski - wizualizacja / visual

Nagranie z Koncertu Prawykonań
na Uniwersytecie Muzycznym (Warszawa 2015).
Recording of the Concerto Premieres
University of Music in (Warsaw 2015).
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych