CHEMIA MIŁOŚCI
Cyklu 6-ciu utworów współczesnej muzyki poważnej na sopran i kwartet smyczkowy. Inspiracją do powstania "Chemii Miłości" były substancje chemiczne, które odpowiadają za stan zakochania, potocznie nazywane „chemią miłości”. W tworzeniu kompozycji istotą było przeniesienie na język muzyki zarówno struktur graficzbych wzorów tych substancji, jak również ich zapisów. Dzięki takiemu eksperymentowi można usłyszeć jak brzmi Chemia Miłości oraz odkryć bliskie związki między muzyką, a inną dziedziną nauki - chemią. Kompozycja powstała  w ramach stypendium z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  2016 - 2017r.

CHEMISTRY OF LOVE
The inspiration for creating music CHEMISTRY OF LOVE is the chemicals that are produced in the body of a person who is in love, commonly called the chemistry of love. In creating the composition, the
essence is to transfer the graphic structures of these substances into
the music language. The titles of parts of this composition are named after these substances.Thanks to such an experiment you can hear the sound of the Chemistry of Love and discover a close relationship between music and chemistry.

88 FRACTALS
for String Quartet and two female voices (2015)

wykonawcy / contractors
Małgorzata Kubala – sopran / soprano
Katarzyna Szymkowiak - mezzosopran / mezzo-soprano
Ignacy Walenciak – skrzypce I / violin I
Jan Romejko – skrzypce II / violin II
Aleksandra Hładyniuk – altówka / viola
Zuzanna Filipek – wiolonczela /cello
Andrzej Wojciechowski - wizualizacja / visual

Nagranie z Koncertu Prawykonań
na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie 8.05.2015r.
Recording of the Concerto Premieres
University of Music in Warsaw 8.05.2015
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych