CHEMIA MIŁOŚCI
na sopran i kwartet smyczkowy: I Dopamine, II Phenylethylamine
III Estratetraenol, IV Epinephrine, V Norepinephrine, VI Endorphins
- kompozycja interdyscyplinarna, oscylujące na pograniczu muzyki
i nauki. Inspiracją do powstania muzyki były substancje chemiczne, odpowiadające za stan zakochania, potocznie nazywane chemią miłości. Kompozycja powstała w ramach stypendium z Ministerstwa Kultury         i Dziedzictwa Narodowego  (2017).  Wykonawcy: sopran - Małgorzata Kubala, Quartet NSQ+.


CHEMISTRY OF LOVE

for soprano and string quartet: I Dopamine, II Phenylethylamine,              III Estratetraenol, IV Epinephrine, V Norepinephrine, VI Endorphins.       An interdisciplinary composition, oscillating on the borderline of music and science. The inspiration for creating music CHEMISTRY OF LOVE is the chemicals that are produced in the body of a person who is in love, commonly called the chemistry of love. Conductors:  soprano - Małgorzata Kubala, Quartet NSQ +.

88 FRACTALS
for String Quartet and two female voices (2015)

wykonawcy / contractors
Małgorzata Kubala – sopran / soprano
Katarzyna Szymkowiak - mezzosopran / mezzo-soprano
Ignacy Walenciak – skrzypce I / violin I
Jan Romejko – skrzypce II / violin II
Aleksandra Hładyniuk – altówka / viola
Zuzanna Filipek – wiolonczela /cello
Andrzej Wojciechowski - wizualizacja / visual

Nagranie z Koncertu Prawykonań
na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie 8.05.2015r.
Recording of the Concerto Premieres
University of Music in Warsaw 8.05.2015
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych