CHEMIA MIŁOŚCI na sopran i kwartet smyczkowy. Kompozycja interdyscyplinarna, oscylujące na pograniczu muzyki
i nauki. Inspiracją do powstania muzyki były substancje chemiczne, odpowiadające za stan zakochania. Kompozycja powstała w ramach stypendium z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2017).  Wykonawcy: sopran - Małgorzata Kubala, Quartet NSQ+.
Nagranie z Koncertu - Prom Kultury (Warszawa 2017).

CHEMISTRY OF LOVE
for soprano and string quartet An interdisciplinary composition, oscillating on the borderline of music and science. The inspiration for creating music CHEMISTRY OF LOVE is the chemicals that are produced in the body of a person who is in love. Conductors:  soprano - Małgorzata Kubala, Quartet NSQ +.                  Recording of the Concerto - Prom Kultury (Warsaw 2017). 

88 FRACTALS
for String Quartet and two female voices (2015)

wykonawcy / contractors
Małgorzata Kubala – sopran / soprano
Katarzyna Szymkowiak - mezzosopran / mezzo-soprano
Ignacy Walenciak – skrzypce I / violin I
Jan Romejko – skrzypce II / violin II
Aleksandra Hładyniuk – altówka / viola
Zuzanna Filipek – wiolonczela /cello
Andrzej Wojciechowski - wizualizacja / visual

Nagranie z Koncertu Prawykonań
na Uniwersytecie Muzycznym (Warszawa 2015).
Recording of the Concerto Premieres
University of Music in (Warsaw 2015).
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych