M A R Z E N A  M A J C H E R..

                                                                                                                                                                                 K O M P O Z Y T O R K A 

WIERSZEM

program telewizyjny

Andrzej Wojciechowski / reżyseria

Marzena Majcher / muzyka

Michał Pałka Keff / zdjęcia
Piotr Kielar / produkcja

Pasmo Strefy Alternatywnej TVP Kultura


Muzyka  eksperymentalna do  cyklu
programów poświęconych współczesnej
 antologii poetów polskich.
STREFA ALTERNATYWNA / WIERSZEM

MECHANICZNY ANIOŁ
TRANSMISJA
KONCENTRAT
POD POWIERZCHNIĄ
SZELEST
RURY

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych