M A R Z E N A  M A J C H E R..

                                                                                                                                                                                 K O M P O Z Y T O R K A 

I CO TO BĘDZIE / PŁYTA

Muzyka i wykonanie
Marzena Majcher i Andrzej Wojciechowski

Premiera płyty /
II Międzynarodowe Biennale Artystów
Kazimierz Dolny / 2008

Muzyka eksperymentalna.
I CO TO BĘDZIE

I CO TO BEDZIE / PROMIENIOWANIE
I CO TO BEDZIE / DE-TONACJA
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych